tisdag 13 november 2012

Vi segla ut/We sailed out

Vi segla ut på livets hav ifrån vår ungdoms strand,
vi stego nyss i samma båt och lade ut från land.
Utöver vida rymdens fält vårt segel flyger ut,
vi veta ej vart färden bär och ej när den tar slut.

Vi veta dock att var minut vi föras fort framåt,
vi veta ock att vredgad våg skall slå emot vår båt,
vi tro att det skall bliva storm när dagen byts i natt,
och mången ros skall vissna bort och minskas mången skatt.

Min fröjd är din, din sorg är min och så vi dela allt,
det är så gott att vara två, då blir ej livet kallt,
för du och jag, och jag och du vi stå med hand i hand,
och när det stormar luta vi oss tätt intill varann.

Då fruktar jag ej stormens hot, ej böljans vreda brus,
vi äro två och hjälpas åt och det gör färden ljus,
mot samma mål, mot samma strand, mot samma hopp och tro,
mot samma prövningar också, mot samma frid och ro.

 sjungen av Anna Sjöbom, Enviken, DalarnaWe sailed out on the ocean of life, the shores of our youth to leave behind,
we embarked just now in the same small boat and soon we set out from land.
And under the wide and open sky we spread our sails in the air,
we don't know where the journed ends, don't know where we are bound.

But we know that every minute we are sailing forward so fast,
our boat may meet the stormy waves, and rain and snow and ice.
And when the day is shifted to night, we may in storm go astray,
and many a rose shall die away, and treasures will decay.

My joy is yours, your pain is mine, we care, we share it all,
in sun, in rain, what we may meet, together we don't fall.
You and I, I and you, we're standing hand in hand,
and when the storms of life may come, then even closer we stand.

Then I don't fear the stormy threat, nor the fiery sea,
we are two that cooperates and a light we have to lead
A guiding light towards the shore, towards our hope and faith
when dark clouds are hovering in the sky, our light we have inside.

Sung by Anna Sjöbom, Enviken, DalarnaI wish myself a good day today. I'm sailing out.

Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar